Huiswerkbegeleiding

Onder huiswerkbegeleiding verstaat HiP:

Het gezamenlijk plannen van het huiswerk van de leerling. Daarna gaat de leerling zelfstandig aan het werk in een rustige omgeving. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen en bieden wij hulp indien nodig. We besteden aandacht aan verschillende leerstrategieën.

Het huiswerk wordt zoveel mogelijk bij HiP gemaakt en geleerd. Met ons eigen HiP-planningssysteem wordt overzicht en structuur aangebracht. Zo kunnen uw kind en u inzicht krijgen in wat er de komende tijd moet gebeuren. We delen gezamenlijk proefwerken of projecten op in overzichtelijke stukken. Hierdoor wordt de werkdruk beter verdeeld voor wat betreft het huiswerk dat gedaan moet worden. Wij helpen uw kind, op het moment dat hij of zij moeite heeft met bepaalde leerstof. Indien nodig formuleren we samen vragen die aan de vakdocent op school gesteld kunnen worden.

HIP helpt bij:

- Plannen van huiswerk
- Maken en leren van huiswerk
- Ondersteuning bij specifieke vakken
- Agendabeheer
- Geconcentreerd huiswerk maken op vaste uren per week.
- Op tijd beginnen met leren van proefwerken

Wij gaan uit van het principe "leren leren"!

Leren betekent dat je kennis verwerft en vaardigheden probeert eigen te maken.

"Leren leren" is leren, hoe je het leren zo goed mogelijk organiseert en aanpakt en welke houding nodig is. Wetenschappelijk is aangetoond dat een positieve houding tegenover leren een factor is, die de prestaties en ontwikkeling gunstig beïnvloedt (PISA-2000). We besteden aandacht aan verschillende leerstrategieën, waarbij we zelfredzaamheid, een positief zelfbeeld en motivatie niet uit het oog verliezen.

Extra ondersteuning

Mocht uw kind hulp nodig hebben voor een specifiek vak dan bestaat er de mogelijkheid om, in overleg, individuele begeleiding/bijles te krijgen.