Over ons

HiP is een initiatief van Sytske Boersma

Heeft niet ieder zichzelf respecterend dorp tegenwoordig de mogelijkheid om begeleiding in te schakelen voor leerlingen, die naar het voortgezet onderwijs gaan? Dan toch ook zeker Peize! In september 2015 is het project van start gegaan. Inmiddels zit het achtste jaar erop en is het negende jaar begonnen.

Smiley face


Sytske Boersma: "Ik woon inmiddels ruim negentien jaar in Peize en heb samen met mijn man drie zoons. Mijn oudste zoon is in 2013 naar het VWO gegaan. Ik heb hem de eerste twee jaar "leren leren" en geholpen met vakken, die hem minder makkelijk afgingen. Inmiddels studeert hij rechten in Utrecht (derdejaars) en gaat zijn broer naar de Hanzehogeschool Groningen. De jongste start dit schooljaar in VWO zes.

Mijn drijfveer om de overstap van de financiële wereld naar het onderwijs te maken is dat ik er in mijn levens(loop)baan achter ben gekomen dat ik voldoening haal uit het naar een hoger plan tillen van mensen en kinderen en ze vertrouwen te geven. Ik vind het heel interessant om de ontwikkeling van een kind dat (voor het eerst) naar de middelbare school gaat te begeleiden. Ik ben in staat om complexe stof uit te leggen en te vereenvoudigen, zodat een ander het ook begrijpt.

Zelf heb ik een hele fijne middelbare schooltijd beleefd op het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen. Doordat ik enerzijds eindexamen heb gedaan in de talen (incl. wiskunde en economie), een jaar in Frankrijk heb gewoond als au-pair en anderzijds bij mijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het bankwezen veel ervaring heb opgedaan en opleidingen heb gevolgd op het gebied van financiële planning, ben ik in staat om ondersteuning te bieden bij de meeste schoolvakken."