Over ons

HiP is een gezamenlijk initiatief van Sytske Boersma en Monique Franssens-Fikenscher.

Heeft niet ieder zichzelf respecterend dorp tegenwoordig de mogelijkheid om begeleiding in te schakelen voor leerlingen, die naar het voortgezet onderwijs gaan? Dan toch ook zeker Peize! De persoonlijke drijfveren om met HiP te starten verschillen, maar in september 2015 is het gezamenlijke project van start gegaan. Inmiddels zit het zevende jaar erop en is het achtste jaar begonnen.

Smiley face


Sytske Boersma: "Ik woon inmiddels ruim achttien jaar in Peize en heb samen met mijn man drie zoons. Mijn oudste zoon is in 2013 naar het VWO gegaan. Ik heb hem de eerste twee jaar "leren leren" en geholpen met vakken, die hem minder makkelijk afgingen. Inmiddels studeert hij rechten in Utrecht (derdejaars) en gaat zijn broer naar de Hanzehogeschool Groningen. De jongste start dit schooljaar in VWO vijf.

Mijn drijfveer om de overstap van de financiële wereld naar het onderwijs te maken is dat ik er in mijn levens(loop)baan achter ben gekomen dat ik voldoening haal uit het naar een hoger plan tillen van mensen en kinderen en ze vertrouwen te geven. Ik vind het heel interessant om de ontwikkeling van een kind dat (voor het eerst) naar de middelbare school gaat te begeleiden. Ik ben in staat om complexe stof uit te leggen en te vereenvoudigen, zodat een ander het ook begrijpt.

Zelf heb ik een hele fijne middelbare schooltijd beleefd op het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen. Doordat ik enerzijds eindexamen heb gedaan in de talen (incl. wiskunde en economie), een jaar in Frankrijk heb gewoond als au-pair en anderzijds bij mijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het bankwezen veel ervaring heb opgedaan en opleidingen heb gevolgd op het gebied van financiële planning, ben ik in staat om ondersteuning te bieden bij de meeste schoolvakken."


Monique Franssens-Fikenscher: "Mijn middelbare schooltijd heb ik als een leuke, maar vooral drukke en rommelige tijd ervaren. Bij mij overheerste het gevoel altijd iets te moeten en nooit klaar te zijn. Van de school of mijn ouders heb ik niet de begeleiding of handvatten gekregen om een goede planning te maken voor wat betreft het huiswerk, laat staan te "leren leren". Daardoor heb ik soms het gevoel dat ik er meer uit had kunnen halen.

Mijn oudste zoon heeft in het schooljaar 2015/2016 de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Toen ik met Sytske sprak over de HiP plannen ben ik enthousiast geraakt en hebben we besloten samen HiP op te starten. Inmiddels is de oudste tweedejaars student, gaat mijn tweede zoon naar VWO zes en mijn dochter naar VWO vier.

Omdat ik makkelijk benaderbaar ben en ik mensen kan helpen zijn of haar kwaliteiten te ontdekken, zie ik het als een uitdaging de leerlingen niet alleen te leren plannen, maar ook vertrouwen te geven in eigen kunnen. Mijn focus ligt vooral op het begeleiden van de kinderen die starten op de middelbare school (time management, agendabeheer, plannen van huiswerk en projecten, ondersteuning bij verschillende vakken).

Bij mijn werkgever (KLM) heb ik verschillende masterclasses gevolgd die betrekking hebben op heldere communicatie, motiveren en coachen. Mijn moderne talen houd ik up-to-date met de vereiste examens (naar het model van de Raad van Europa)."